דף הבית| ועדות| לוח מודעות| לוח נדל"ן| מזל טוב| לוח אירועים| סניף| טלפונים| עסקים| לזכרם| צור קשר| English

חדשות ומבזקים
תזכורת - מידי שבת אחה"צ, כעת בשעה 16:00, מתקיים שיעור לנשים בפרשת השבוע. השיעור ניתן לסירוגין על ידי שרה מרקוביץ ותמר כהן.

שעות פתיחת המקווה בשעון חורף 19:30 - 21:00. במוצאי שבת שעה אחרי צאת שבת למשך שעה וחצי. ביום שישי לקבוע עם אפי גלבוע.

לעדכון מספרי הטלפונים, ניידים, מיילים באתר נא לפנות למשה לנגר במייל gimzo.phone@gmail.com

פלאפון הסייר של המושב - 0558794795 (בשעות הלילה).

שוטר קהילתי האחראי על גמזו, מש"ק ליאור נוח. ניתן להתקשר אליו ישירות במקרה הצורך. פלאפון 0506277958.

מספרי הטלפון לפתיחת השערים באחריות חנוך אורן לכל עדכון או שינוי במספר הטלפון צרו קשר בדוא"ל: gimzo.gate@gmail.com.

הודעה לציבור בדבר פרויקט בית עלמין גמזו ותגובות.

לכל תושבי גמזו שלום רב,
הודעה לציבור בדבר פרויקט בית עלמין גמזו :
מטרת המסמך  :
לעדכן את תושבי גמזו בנושא התקדמות פרויקט שיקום והקמת בית עלמין("הפרויקט")  עבור תושבי מושב גמזו.
פרסום החלטת וועד המושב להקפיא את הפרויקט .
פניה לציבור להבעת עמדה ופעילות לשינוי החלטת הוועד להקפאת הפרויקט.
רקע :
לפני כשלוש וחצי שנים, התארגנה יוזמה פרטית של תושבים לביצוע הפרויקט וזאת בהובלתם של שאבי יוסף ,דני גורמן ושטרית יוסי. בטרם ביצוע כל פעולה מצד הקבוצה ,חתמו כ70 מתושבי המושב, באופן אקראי על ההצהרה המעידה על רצונם לקדם בית עלמין גמזו.
לאחר בדיקות ראשוניות ובעצה אחת עם המועצה הדתית הוקמה עמותה בית עלמין גמזו ("העמותה") שמטרתה העיקרית – הקמת בית עלמין גמזו  לרבות פעילות של הנצחת הנפטרים בהתאם למסורת הדת היהודית. החברים בעמותה זו היו : שמעון גרין, הרב ינון זילכא, משה קריספין, אבי עטייה, בועז מעטוף, דני גורמן, יוסף שאבי
העמותה החלה בדיונים עם הגורמים הרלבנטיים מול המועצה האזורית , המועצה הדתית המנהל באמצעות קק"ל. כמו כן שכרה העמותה על חשבונה אדריכל וביצעה בדיקות מקיפות לקידום הפרויקט. כתוצאה מפעילות אינטנסיבית של העמותה , בסיוע מר משה זכריה ( שהיה נציג המושב במליאת חברי המועצה בזמנים הרלבנטיים) וגורמים מהמועצה, הצליחה העמותה לקבל את הסכמת קק"ל לקידום הפרויקט לאחר שהיו החלטות תכנוניות קודמות על ביטול קיומו של בית העלמין (מבחינה חוקי התכנון ).
יודגש כי כל חברי העמותה פועלים ללא כל שכר או טובת הנאה ועניין זה מעוגן במסמכי הייסוד של העמותה.
קידום פרויקט הקמת בית עלמין :
לאחר שהתקבלה הסכמת קק"ל , הגישה  העמותה לוועד המקומי  בחודש כסלו תשע"ה ( 12/2014) תוכנית מפורטת להקמת ושיקום בית העלמין לרבות תוכנית כספית למימון הפרויקט.   ביחד עם התכנון המפורט ,העמותה הציעה לוועד לקדם את הפרויקט ואף העבירה הצעת חוזה עם עקרונות ציבוריים באופיים אשר יבטיח את אופיו הציבורי של הפרויקט לטובת תושבי גמזו.
הוועד הביע את הערכתו והבנתו בחשיבות קידום הנושא. מאחר ושטרית יוסי היה מעורב בפעילות העמותה מונה מוביל מטעם הוועד לצורך בדיקת התוכניות והחוזה.
לאחר כשבועיים של בחינת התוכניות והחוזה שהציגה העמותה , אישר הוועד את הפעילות
העמותה ביקשה לקבל סיכום החלטה על המשך הפעילות על ידה ואולם מסיבות לא ברורות, זמן קצר לאחר האישור הנ"ל , חל שינוי חד בהחלטה של הוועד והתחילה פעילות של בחינה מחדש של התוכניות והחוזה מול העמותה , והפעם  מול גורמים נוספים במושב, אליהם היפנה הוועד.
לאחר מספר דיונים של נציגי העמותה עם חברי מושב וותיקים ומנוסים, גובשה טיוטה לחוזה על  יחסי גומלין ברורים ומוגדרים היטב כולל מנגנוני בקרה ופיקוח על פעילות העמותה בדרך לקידום הפרויקט, הרחבת העמותה לנציגי כלל תושבי גמזו, הרחבת הוועד המנהל של העמותה ועוד.
בר"ח כסלו התשע"ז (1.12.16) ,לאחר שבמשך קרוב לשנתיים הוועד לא קידם שום דבר בנושא  וגרם  לקיפאון של ממש של הפרויקט התקיימה לדרישת העמותה פגישה עם הוועד ע"מ לקבל סיכום החלטת הוועד בנוגע לקידום הפרויקט ("סיבוב שני" מול הוועד).
הוועד ביקש לקיים התייעצויות נוספות והבטיח תשובה בתוך שבועיים . הוועד התייעץ עם אחד מוותיקי המושב בעל ניסיון משפטי והכרת תחום פעילות בתי עלמין במסגרת עיסוקו . הוועד חזר עם תשובה שלילית באופן גורף לביצוע הפרויקט באמצעות העמותה.
לבקשת העמותה ולאחר שהתקיים דיון משולש בין נציג העמותה, הוועד והיועץ מטעם הוועד, הגיעו הצדדים לסיכום פגישה זו – אפשרי בהחלט לקדם את הפרויקט ע"י העמותה תוך בניית חוזה מוסדר לנושא.
בהתאם למפגשים אלה, טיוטת החוזה מלפני שנתיים, עודכנה להתאים לרוח הדברים שעלו  בסיכומי המפגשים הנ"ל. העמותה הגישה את טיוטת החוזה וביקש לקבל החלטת הוועד במידי ובמיוחד בעקבות עיכוב של כ2.3 שנים !
הוועד החליט על עריכת  חוזה ב"רוח אחרת" ושונה אשר נשלח להתייחסות העמותה.
העמותה התייחסה לטיוטה זו תוך תיקונים שיאפשרו פעילות תקינה וחלקה שלה לקידום הפרויקט.
בתאריך ג' אדר התשע"ז (1.3.17). למרות המאמצים של העמותה לקצר בלוחות הזמנים, לאחר שלושה חודשים ב"סיבוב השלישי") , התקבלה תשובה רשמית של הוועד , שהעתקה מצ"ב כנספח א.
הוועד דחה את התייחסות העמותה כמובא בנספח ב'.
על רקע העובדות הנ"ל והמסמכים שצורפו להודעה זו , מצאה העמותה לנכון לעדכן את התושבים בנוגע לקיומו של הפרויקט, התנהלות הוועד והקפאת הפרויקט מטעמים שגויים ולא רלבנטיים.
העמותה סבורה כי מעבר לזכותו של הציבור לדעת על ההתנהלות הנ"ל, הרי שהחלטת הוועד פוגעת באינטרסים של תושבי גמזו  ומחסלת יוזמה מבורכת וחשובה לטובת כלל התושבים, מבלי שהוועד מציג כל חלופה מעשית אחרת, לאחר שכבר נתן הסכמתו בעבר  ולאחר שביצע שלושה סבבים של מו"מ !!!.
העמותה סבורה כי הנושא דורש דיון ציבורי ו/או התערבות ציבורית שתבחן את עמדת הוועד לאור הפגיעה באינטרס הציבורי של כלל התושבים
גילוי נאות : יו"ר הוועד –יוסף שטרית, בהיותו חבר בעמותה ובוועד המנהל שלה בחלק ניכר מהזמן נמנע מכל תהליך קבלת ההחלטה בנוגע לקידום הפרויקט בשל חשש לניגוד עניינים .
לסיכום :
בשם השם נעשה ונצליח.
חשוב להדגיש שהמסמך נכתב מ"מקום" אמיתי וכוונה נקיה ע"מ להביא לכבוד המתים ובכך גם לכבוד החיים.
הרי פרויקט זה מיועד לציבור בגמזו והוא צריך לומר את דברו – אם רוצים אז איך רוצים.

נציגי עמותה בית עלמין גמזו הנוכחית
שמעון גרין,  הרב ינון זילכא, משה קריספין, אבי עטייה, בועז מעטוף, דני גורמן, יוסף שאבי

ראו נספחים מצורפים:
תשובת הועד לעמותה
תגובת העמותה לועדתגובות התושבים:

מצער לקרוא על התנהלות כבדה וחששנית (וחשדנית ח"ו?) בנושא כל כך פשוט וחשוב. לכל תושבי גמזו צריכה להיות הזכות והאפשרות להיקבר בבית העלמין של גמזו.

הקרקע היא של האגודה? בסדר. אבל הישוב היום הוא מקיף פי שלוש משפחות.

מבלי להכנס לשום עניין משפטי (בית הקבורה של כל הכוונות הטובות – כמעט) – אני קוראת להקים את בית העלמין ללא כל דיחוי נוסף.

במידת הצורך – הבה נקרא לאסיפת חברים דחופה,  ותהיה על עניין זה הצבעה שתחייב את ועד האגודה, כולל לו"ז ברור לסיום הפרויקט.

בברכת – בעזרת ה' נעשה ונצליח

תמר כהן.


בית עלמין - תגובת שלמה גולד!!!
מבלי להתייחס לאי דיוקים מהותיים, במכתב,אני שמח שלאחר מעל שלוש 
שנים במחתרת הנושא מוצג לציבור.
האגודה שהיא בעלת בית העלמין צריכה לקחת חסות ולפתח את בית העלמין בהתאם לנוהלים והסדר הציבורי ולטובת כל  הציבור


דבורי קראסיק 
בית עלמין

הכותרת שמחה אותי. חשבתי שסופסוף יהיה לנו בית עלמין. קראתי ולצערי לא הבנתי מה קורה ומי נגד מה. יש לערוך מיד אספת חברים ולסגור את הנושא אחת ולתמיד. תנו לחברים להחליט. ורצוי בהקדם.

שיפרה אלטמן

בית החיים
המכתב לא היה מובן בעליל.לא ברור מה 
קרה שם בדרך. מה שברור שבית החיים 
בגמזו זה נושא חשוב ביותר שפשוט צריך 
לקדם ומהר ללא שום פוליטיקות! בואו לא 
נהיה בבואה של השחיתות השלטונית.


ינון זילכה 
שפרה צודקת. 
העובדה החשובה היא שהמושב יכל כבר 
לפני שנתיים להעביר לאחריותו את בית 
העלמין,ולשפץ אותו למען התושבים - 
אולם אנחנו משתהים ועלולים לבזבז 
הזדמנות יקרה מפז. 
מה שהיה-היה. צריך לפעול, ובמיידי.

חברים נא הגיבו ודרשו אספת חברים 
בפרסום רב הסמוי על הגלוי !!!!!

שרה גולד
קבצים מצורפים
קובץ1: תשובת הועד לעמותת בית העלמין
קובץ2: התייחסות העמותה למכתב הועד

מושב גמזו   מיקוד 73130  טלפון: 08-9285868   E-mail
israelbiz- בניית אתרים